577 587 763 | 531 797 465 | 608 491 945
mateusz.chrapkowicz@domymax.pl | sabina.wadon@domymax.pl | biuro@domymax.pl

Relacje Inwestorskie

Relacje inwestorskie

07.09.2020 – Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Zarząd Spółki Fabryka Domów SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

W załączonych plikach prezentujemy wyniki spółki Fabryka Domów SPOMET S.A. za rok 2020 : (kliknij aby otworzyć)

Opinia z badania 2020

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020-31.12.2020

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020

 

 


21.10.2021

Uchwała nr 1/10/2021 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A

Uchwała wykupu 50% obligacji


 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

28.10.2021

Informacja dotycząca zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy

 

Zwołanie_zgromadzenia_SPOMET
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

22.11.2021

Uchwała nr 1/11/2021 w sprawie przyjęcia zmienionej treści Warunków Emisji Obligacji serii A

Uchwała nr 2/11/2021 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A

 

Uchwała nr 1/11/2021 w sprawie przyjęcia zmienionej treści Warunków Emisji Obligacji serii A

Uchwała nr 2/11/2021 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–