07.09.2020 – Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Zarząd Spółki Fabryka Domów SPOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała